ingenieursgrafika-en--ontwerp


INLEIDING TOT INGENIEURSGRAFIKA EN -ONTWERP (IGO)


Ingenieursgrafika en -ontwerp (IGO) onderrig internasionaal erkende beginsels wat beide akademiese en tegniese
toepassings het.

Die klem in IGO is om spesifieke basiese kennis en verskeie tekentegnieke en -vaardighede te
onderrig sodat die IGO-leerder in staat sal wees om tekeninge te kan interpreteer en te produseer in die konteks van
Meganiese Tegnologie, Siviele Tegnologie en Elektriese Tegnologie.

 

Die Hoofonderwerpe van IGO:

• Basiese tekenbeginsels vir ALLE tegnologiese tekeninge


• Vryhandtekeninge


• Instrumenttekeninge


• Eerste- en derdehoekse ortografiese projeksies


• Beskrywende meetkunde en vaste liggame


• Meganiese werktekeninge


• Siviele werktekeninge


• Isometriese tekeninge


• Perspektieftekeninge


• Elektriese diagramme


• Deurdringings en ontwikkelinge


• Lokusse van helikse, nokke en meganismes


• Die Ontwerpproses


• ROT (Rekenaarondersteunde Tekeninge) /"CAD"

 


Die spesifieke oogmerke van IGO is om die volgende te onderrig:


• Grafiese tekeninge as die primêre wyse van kommunikasie in die tegnologiese wêreld


• Spesifieke basiese inhoud en begrippe in die konteks van Meganiese Tegnologie, Siviele Tegnologie en
Elektriese Tegnologie


• Verskeie instrument- en vryhandtekentegnieke en -vaardighede


• Die oplos van tegnologiese probleme deur middel van grafiese tekeninge
• Die toepassing van die Ontwerpproses


• Die implementering van ROT (Rekenaarondersteunde Tekeninge) /"CAD" as 'n tekenmetode.

 


IGO bied die fundamentele kennis en tekenvaardighede wat nodig is vir die volgende beroepsmoontlikhede:


• Argitektuur


• Die meeste Ingenieursrigtings (bv. Siviel, Meganies, Lugvaart, Landbou, Mynbou, ens.)


• Mediese tegnikus


• Industriële ontwerper


• Binnehuise ontwerper


• Landskapargitek


• Bourekenaar


• Boubestuur


• Stadsbeplanner


• Landmeter


• Onderwyser


• Grafiese illustreerder


• Juwelierontwerper


• Modelbouer (skaalmodelle)


• Tekenaar (bv. Staalstruktuur, Argitektonies, Siviel, Ontwerp, Elektries, ens.)


• Tegnikusse


• Die meeste vervaardigers


• Die meeste ambagsmanne


• ROT/"CAD" stelseloperateur

Kontak Ons

E-pos Adres

dwn@blouskool.co.za

Telefoonnommers

056 212 4551
056 212 5433

Faksnommer

056 212 5434

Posadres

Privaatsak / Private Bag X38
Kroonstad
9500

Adres

Noordweg / North Way
De Wet Nel Terrein / Terrain
Kroonstad
9499
S27°38.103' E27°14.023'