elektriese-tegnologie


Wat is Elektriese Tegnologie?


Elektriese Tegnologie fokus op die insig en toepassing van elektriese en elektroniese beginsels. Die vak fokus op drie
hoofspesialisareas:
• Elektries
• Elektronika
• Digitale Stelsels


Spesifieke Doelwitte


Elektriese Tegnologie as geheel beoog om die leerder toe te rus met ’n stewige grondslag in elektroniese en elektriese
beginsels wat teorie in praktiese vaardighede teen die einde van graad 12 verwesenlik.


Deur die vervlegde voltooiing van teorie, praktiese assesseringstake (PAT) en simulasies word die volgende
vaardighede ontwikkel:


• veilige werkspraktyk
• goeie huishouding
• eerstehulppraktyke
• interpretasie van kringdiagramme
• verkryging van komponente
• bou van kringbane
• installasie, toetsing en foutopsporing van kringbane
• meting
• werkswinkelpraktyk


Kennis van vakbeginsels, gekombineer met die toegepaste elektriese vaardighede, rus die Elektriese Tegnologie
leerder toe met unieke vaardighede, wat hom/haar plaas in ’n kategorie wat gesog is in die industrie, tersiêre instellings
en entrepreneurs.

Leerders met Elektriese Tegnologie vaar aansienlik beter tydens die eerste twee jaar op tersiêre
vlak met ingenieursstudies as leerders sonder hierdie agtergrond. Dit gee hulle ’n voorsprong met die studie van
ingenieurswese.

Die behoefte aan geskoolde arbeid in Suid Afrika is reeds herhaaldelik beklemtoon deur die nasionale
strategie soos die Nasionale Vaardigheidsfonds en ASGISA.


Die doel is om vaardighede van leerders vanaf Graad 10-12 so te ontwikkel dat hul in staat is om so gou moontlik
’n loopbaan te betree.

Ten spyte van uitdagings in oordraagbaarheid na NCV-kursusse, is leerders met Elektriese
Tegnologie in staat om die arbeidsmark direk na matriek as vakleerling te betree.

 

Loopbaangeleenthede


Elektriese Tegnologie ontsluit ’n reeks moontlikhede vir enige leerder wat die vak neem.

Weens die aard van die vak is dit relatief maklik en goedkoop om ’n elektries/elektroniese/digitale werkswinkel te vestig om sodoende ’n
besigheid te begin of om ’n stokperdjie vir persoonlike ontwikkeling en bevordering te beoefen.


Leerders wat verkies om loopbane te kies wat nie verwant is aan die vak nie, het teen graad 12 genoegsame kennis en vaardighede om voort te gaan met eksperimentering vir selfonderrigdoeleindes en die praktisering van elektriese
tegnieke.


Leerders met Elektriese Tegnologie kan tussen die volgende loopbaanmoontlikhede kies:
• Vakleerlingskap om ’n vakman te word
• Studie by ’n kollege in die NK(V) om ’n praktiese loopbaan te volg
• Hoër onderwys by ’n universiteit van tegnologie of enige akademiese universiteit
• Betreding van die werksomgewing as ’n entrepreneur of as werknemer by ’n entrepreneur
• Hoër onderwys om tegniese onderwys te studeer en 'n tegniese onderwyser te word

Loopbaangeleenthede vir leerders met ’n grondslag in Elektriese Tegnologie sluit in:


• Elektriese passer
• Elektriese of elektroniese ingenieur
• Elektriese tekenaar
• Elektriese of elektroniese tegnikus
• Elektriese of elektroniese tegnoloog
• Digitale/sagteware-ingenieur
• Akademikus in die Elektriese Tegnologie-veld
• Elektroniese meganikus
• Outo-elektrisiën
• Elektrisiën
• Radio-tegnikus
• Selfoontegnikus
• Kommunikasietegnikus
• PLB programmeringskenner
• Elektroniese programingenieur

 

Loopbaangeleenthede: 

• Rekenaartegnikus
• Robotika ingenieur
• Megatroniese tegnikus
• Installasie-elektrisiën
• Radio-amateur
• Elektroniese stokperdjie entoesias
• Radiobeheer-entoesias
• Produksie-bestuurder 

Foto

Fotos

Elektries

Ster-delta bedrading met tydreëllaar

Elektries

Soldeerwerk

Elektries

Kontinuïteitstoets

Elektries

Kontinuïteitstoets

Elektries

Kontinuïteitstoets

Elektries

Drie fase motor

Elektries

Opleidingsmateriaal

Elektries

Bedradingseenheid

Elektries

Bedradingseenheid

Elektries

Opleidingseenheid

Elektries

Opleidingseenheid

Elektries

Projekte van die kinders

Elektries

Projekte van die kinders

Elektries

Projekte van die kinders

Elektries

Projekte van die kinders

Elektries

Projekte van die kinders

Kontak Ons

E-pos Adres

dwn@blouskool.co.za

Telefoonnommers

056 212 4551
056 212 5433

Faksnommer

056 212 5434

Posadres

Privaatsak / Private Bag X38
Kroonstad
9500

Adres

Noordweg / North Way
De Wet Nel Terrein / Terrain
Kroonstad
9499
S27°38.103' E27°14.023'