ONS SKOOL


 

 Mnr William Drinkwater - Skoolhoof

 

 

 Boodskap

Die Hoërskool Kroonstad (Bloues) bied aan u kind by uitstek ‘n akademiese tuiste. Ons akademiese uitnemendheid is ver buite ons geografiese grense bekend. Ons strewe egter na balans in ons opvoedingsbenadering – derhalwe word daar ruim geleenthede op kulturele en sportgebied geskep om op ‘n hoë vak kompeterend te wees. Voeg hierby ons puik geriewe, netjiese terrein en pragtige landelike omgewing, dan is dit nie moeilik om te glo dat dit ‘n baie gelukkige tuiste vir ons leerders is nie.

Ons uiters bekwame en toegewyde personeelkorps lewer op akademiese, sowel as buite-kurrikulêre gebied uitmuntende diens. Ons sportafrigters word aangevul deur kundige buite-afrigters wat verseker dat al ons kinders se talente ten volle ontwikkel word.

 

Ons bied u die volgende:

 

Ons doelwitte

 

 

 

 Ons streef na ‘n skool waar elke kind gelukkig is, waardevol, veilig en uniek voel.

Waar elke kind sy volle potensiaal kan bereik met goeie samewerking tussen leerders en ouers.

 

U is welkom om die vrymoedigheid te neem om die skool te kontak of te besoek ten einde verdere inligting of antwoorde op enige onduidelikhede te verkry.

Dit is ons strewe om, in samewerking met die ouerhuis, kinders te begelei en op te voed sodat hulle tot hulle volle potensiaal sal ontwikkel en as gelukkige volwassenes hul plek in die samelewing kan inneem.

 

Ons glo aan die volgende wat William Shakespeare gesê het:

 

“Nothing comes from doing nothing.”

 

By die Hoërskool Kroonstad werk en groet ons.

 

Blouesgroete

 

WL DRINKWATER

SKOOLHOOF

 

 

Ons Geskiedenis

Die Hoërskool Kroonstad het tot stand gekom met die proklamasie vir die stigting van die Hoërskool Kroonstad wat in 1907 in die staatskoerant gepubliseer is. In 1908 het die skool sy deure vir die eerste keer oopgemaak en was dit die begin van 'n kleurryke tradisie op die gebied van akademie, sport en kultuur.

Die uiteenlopendheid van die drie stigtingskole het daartoe gelei dat die Hoërskool Kroonstad sy leerders van die wydste vakkeuse beskikbaar in Suid-Afrika bied. In 1994 smelt Hoërskool Kroonstad (Blouskool), die Kroonstad Landbouskool (Lanties), die Hoër Tegniese Skool De Wet Nel (Ampies) en Johan Slabbert Spesiale Skool saam.

Die trotse geskiedenis en tradisies van al hierdie skole dra daartoe by dat die Hoërskool Kroonstad sy karakter en tradisies verder kon uitbrei.

Die Johan Slabbert-terrein funksioneer op sy eie onder die vaandel van die Bloues. Die terrein se skooldrag verskil effens deurdat hulle wit hemde dra.

Praktiese en teoretiese onderrig vir akademiese, tegniese en landbouvakke word onder een dak aangebied. Wat ons nog meer uniek maak is dat hierdie vakke in kombinasies geneem kan word.


Kinders is ons besigheid – kwaliteit is ons leuse! 

VISIE 

Die Hoërskool Kroonstad streef as dinamiese, sosiaal-sensitiewe sekondêre onderwysinstansie, na hoë opvoedkundige standaarde in die hartland van die Vrystaat.

 MISSIE 

Die Hoërskool Kroonstad lewer met kundige personeel en gemotiveerde leerders gehalte akademiese, tegniese en landbou-onderrig. Deur middel van die skool se omvattende buitemuurse program, voorsien dit in die kennis- en ontwikkelingsbehoeftes van die breër gemeenskap. As Christelike waarde-gedrewe skool, streef ons na die algehele potensiële ontwikkeling van al ons leerders.

 

 

Video
Foto

Fotos

Ons Vlag

Dié skoolvlag was die gewildste keuse onder leerlinge. Hierdie vlag is in gebruik geneem in 2008 vir algemene vertoon en vlagparades. Skoolvlag Ontwerp van vlag: Mnr. B Morgan (2008)

Ons Embleem

Die vier koringare simboliseer die vier skole wat in 1994 saamgesmelt het om die nuwe Hoërskool Kroonstad (BLOUES) te stig. Die skole was Hoërskool Kroonstad (Ou Blouskool), die Kroonstad Landbouskool (Lanties), die Hoër Tegniese Skool De Wet Nel (Ampies) asook die Johan Slabbert Spesiale Skool. Die vier koringare word gebind in `n kroon wat ons dorp Kroonstad en die kroon van God simboliseer.

Ons Skoollied

Ons Skoollied

Ons nuwe logo

Landbou, Akademies, Tegnies met twee halfmane wat Afrikaans en Engels simboliseer

Beeld van netbalbane

Netbalbane en hokkieveld met skoolgebou in die agtergrond

Ingang Administratieweblok

Vooraansig

Beheerliggaam

Mev. Marié Jacobsz, mnr. Hannes de Vos, mev. Anneke Lategan, mnr. William Drinkwater, mevv. Laetitia Keogh, Marietjie van der Walt, Annatjie Venter Agter: Mnre. Johan de Ru (voorsitter), Tjaart du Plessis, Marius Keeve, Francois Rosslee, Riaan Burger, Ferdi Klopper, David Castelyn, Piet Heckroodt

Video

Ons skool in 'n neutedop

Kontak Ons

E-pos Adres

dwn@blouskool.co.za

Telefoonnommers

056 212 4551
056 212 5433

Faksnommer

056 212 5434

Posadres

Privaatsak / Private Bag X38
Kroonstad
9500

Adres

Noordweg / North Way
De Wet Nel Terrein / Terrain
Kroonstad
9499
S27°38.103' E27°14.023'